Banake Kuartzi

Kuartz / Quartz

Sherbimi : Banake Kuzhine

Lloji i materialit : Kuartz (Kuarc)

Emertimi : Nero/ Santamargherita

Pershkrim : Banaku ne foto perbehet nga 1 komponent e cila eshte bango e poshtme .

Ne pjesen e bangos eshte perdorur Kuartz Nero  e punuar ne menyre qe ne dukje te jete 4 cm . Mbi banak jane hapur 2 gropa, nje qe sherben per lavamanin dhe tjetra qe sherben per pianuren.

Neqoftese interesoheni per nje punim te tille mjafton te na dergoni projektin ne email dhe do te merni nje pergjigje te shpejte.

Related posts