Shkalle Mermeri

Shkalle mermeri

Lloji i materialit : Mermer 

Emertimi : Kamuflazh

Pershkrim : Shkallet ne foto perbehet nga 2 komponent te cilet jane : Bazamaku(shkelja) dhe pasqyra(ngritja).

Ne pjesen e bazamakut (shkelja) eshte perdorur mermer Kamuflazh me trashesi 3 cm ndersa ne pjesen e pasqyres (ngritja) esht perdorur i njejti mermer 2cm.

Mbi bazamakun e shkalles eshte aplikuar nje  punim e cila eshte zmuso ne faqet e dukshme te shkalles .

Mbi pasqyren (ngritjen) e shkalles eshte aplikuar 1 frezim per ti dhene me shum stil dhe finese shkalles 

 

Related posts