Varre Graniti

Varre Graniti

Lloji i materialit : Granit

Emertimi : Olive Green

Pershkrim : Ne foto kemi pjesen e siperme te monumentit.

Materilet e perdorura jane granit me trashesi 8cm dhe 2cm

Bazamenti i monumentit behet sipas deshirave personale te gjithesecilit

Related posts