Varre Graniti

Varre Graniti

Lloji i materialit : Granit 

Emertimi : Olive Green 

Pershkrim : Ne foto kemi pjesen e siperme te monumentit. 

Materilet e perdorura jane granit me trashesi 8cm 

Related posts